Wat is een normale bloeddruk?

bloeddrukDe bloeddruk van een mens wisselt voortdurend en wordt daarom uitgedrukt in twee getallen. In de volksmond worden deze getallen bovendruk en onderdruk genoemd. De bovendruk (systolische druk) is de hoogste waarde en ontstaat doordat de spieren van het hart samentrekken om het bloed rond te pompen. De onderdruk is de spanning die gemeten wordt in de bloedvaten op het moment dat het hart ontspant.

De hoogte van de bloeddruk wordt uitgedrukt in de eenheid mmHg. Bij volwassenen ligt de bovendruk meestal tussen de 120 tot 140 mmHG en de onderdruk tussen de 70 en 90 mmHg. Bij kinderen liggen deze waarden lager.

Lage bloeddruk

Het hebben van een lage bloeddruk is niet schadelijk, meestal merk je hier ook niks van. Sommige mensen kunnen wel hinder ondervinden van een lage bloeddruk doordat zij zo nu en dan flauwvallen. Dit flauwvallen is op zichzelf onschadelijk. Een lage bloeddruk hoeft niet te worden behandeld, behalve wanneer je van het flauwvallen hinder ondervindt in het dagelijks leven.

Hoge bloeddruk

Bij een hoge bloeddruk zijn meestal zowel de onderdruk als de bovendruk te hoog. Vroeger werden voor de onderdruk de volgende richtlijnen genomen:

  • 95 – 100 mmHg: licht verhoogde bloeddruk
  • 100-105 mmHg: matig verhoogde bloeddruk
  • Meer dan 105 mmHg: ernstig verhoogde bloeddruk

En voor de bovendruk golden de volgende richtlijnen:

  • 160 – 180 mmHg: matig verhoogde bloeddruk
  • Meer dan 180 mmHg: ernstig verhoogde bloeddruk

Tegenwoordig wordt er geen scherpe grens meer getrokken tussen een normale bloeddruk en een te hoge bloeddruk. Of de bloeddruk van iemand te hoog is hangt af van zijn of haar risicoprofiel. Bij het opstellen van een risicoprofiel wordt gekeken naar allerlei oorzaken die, naast een hoge bloeddruk, de kans op een hart- of vaatziekte verhogen. Denk hierbij aan zaken als overgewicht, roken, enzovoort. Aan de hand van het opgestelde risicoprofiel wordt, indien noodzakelijk. een behandelingsplan opgesteld. Vaak zal dit plan bestaan uit een aantal adviezen met betrekking tot je leefstijl, eventueel in combinatie met medicijnen.

Bloeddruk verlagen

Gelukkig kun je zelf een aantal dingen doen om je bloeddruk te verlagen. Op deze website vind je een groot aantal tips voor het aanpassen van je leefstijl die kunnen zorgen voor een verlaging van je bloeddruk.


44 Comments

Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.